Dôležitý oznam

Od 1.1.2017 nadobúda platnosť zmena v chovateľskom poriadku, týkajúca sa čl.2, bod 7, ods.II.

Článok 2 – Chov a jeho riadenie
7) Základné podmienky chovnosti pre plemeno Border collie sa vyžaduje:
I) platný preukaz o pôvode 
II) úspešné absolvovanie buď:

  1. Prvý variant: špeciálnej alebo klubovej výstavy (najmenej so známkou „dobrý“) a bonitácie.
    Zúčastniť  sa môže zviera už od 15 mesiaca veku, avšak chovnosť nadobudne až po 18 mesiaci veku, ak splní všetky podmienky chovnosti
  2. Druhý variant: bonitácie
    Platí pre chovateľov, ktorí vlastnia registrovanú farmu, tzn. majú pracovisko CEHZ pridelený certifikát so šesťmiestnym registračným číslom farmy, alebo pracovníkom takejto farmy, ktorí sú na úrade práce vedení ako „pomocník v živočíšnej výrobe“. Tento variant je určený výhradne pre pracovné border collie, ktoré sú aktívne nasadené v práci so stádom.Zúčastniť sa môže zviera už od 15 mesiaca veku, avšak chovnosť nadobudne až po 18 mesiaci veku, ak splní všetky podmienky chovnosti.

Pozn.: tieto zmeny budú následne zapracované do chovateľského poriadku.

Výbor klubu.

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko

Máte otázku?