Pozvánka na členskú schôdzu

Vážení členovia,

výbor klubu BCCSK Vás pozýva na  členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 06.10.2018 po ukončení posudzovania výstavy a bonitácie. Predpokladaný čas je o 17.00 hod. Miesto konania – Hala RSDC, Drevárska 23, Pezinok 

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisu
3. Správa poradcu chovu
4. Správa ekonóma
5. Zhodnotenie akcií klubu
6. Schvaľovanie akcií klubu na rok 2019
8. Úprava chovateľského poriadku
9. Rôzne
10. Diskusia

Tajomník klubu
Jana Strasserová

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko

Máte otázku?