Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Vážení členovia,

výbor klubu BCCSK Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 08.10.2023 o 10.00 hod. Miesto konania – Základná škola Tomášov, Školská 7, Tomášov, 900 44

GPS: 48.144162725190824, 17.33271588605994

Program schôdze

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisu
 3. Správa poradcu chovu
 4. Správa ekonóma
 5. Zhodnotenie akcií klubu a funkčného obdobia výboru klubu
 6. Voľba členov výboru klubu
 7. Voľba členov disciplinárnej komisie klubu
 8. Voľba kontrolóra klubu
 9. Schvaľovanie akcií klubu na rok 2024
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

 

Výbor BCCSK

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko