1. Majstrovstvá ZŠK SR a 1. Majstrovstvá BCCSK v RALLY OBEDIENCE 10.8.2024 - Most pri Bratislave

Srdečne pozývame na 1. Majstrovstvá ZŠK SR a 1. Majstrovstvá BCCSK v RALLY Obedience, preteky so zadaním skúšky
 
Otvorené triedy: ROZ, RO1, RO2, RO3
Otvorené kategórie pre majstrovstvá ZŠK SR: Dospelí, Juniori
Otvorené kategórie pre majstrovstvá BCCSK: bez rozdelenia kategórie (môžu súťažiť aj juniori, vyhodnotení budú spolu s dospelými ).
Vyhodnotenie majstrovstiev bude vo všetkých triedach zvlášť za všetkých psov a zvlášť za plemeno Border collie.
 
Rozhodca: Tamás Szerémy, Maďarsko
Organizátor: OBEDIENCE SLOVAKIA a CANIS Arena Most pri BA
Spoluorganizátor: Chovateľský klub plemena Border collie – BCCSK
Vedúci akcie: xxxx
Kontaktná osoba: Ingrid Tamášiová, tel.: 0948 386 705, [email protected]
Miesto: CANIS Arena Most pri BA
GPS: 48°09’16.0″N 17°15’36.5″E
Štartovné:
– štartovné za účasť na MSR ZŠK (všetky plemená): 25 € / za jedného psa
– štartovné za účasť na M BCCSK + MSR ZŠK :15€ +25€ (spolu 40 €) za jedného psa
Štartovné poukazujte na číslo účtu vo FIO banke:
IBAN: SK17 8330 0000 0020 0090 1334 .
Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno + triedu, do ktorej nastúpite s prihlasovaným psom.
 
Uzávierka prihlášok: 30. 7. 2024
– alebo do naplnenia kapacity (max 50 tímov / deň)
Majstrovský titul chovateľského klubu plemena Border Collie (BCCSK) – „Majster BCCSK v RALLY Obedience 2024“ sa zadáva v triedach: RO1, RO2, RO3.
Titul získa psovod s dosiahnutým najvyšším počtom bodov s jedným psom na Majstrovstvách BCCSK (bez rozdielu kategórie), pričom podmienkou získania titulu je:
1. splnenie limitu skúšky v danej triede a súčasne,
2. príslušnosť psovoda k SR a trvalý pobyt v SR a súčasne,
3. preukázanie pôvodu psa rodokmeňom FCI pre plemeno border collie a súčasne,
4. zápis psa v slovenskej plemennej knihe najmenej 6 mesiacov pred konaním majstrovstiev 2024.
Začiatok: 7.15 hod.
Harmonogram bude zverejnený po uzávierke prihlášok.
Počet psov je limitovaný – max. 50 psov v jeden deň.
Po naplnení kapacity bude prihlasovanie uzatvorené aj pred termínom uzávierky.
Prihláška je akceptovaná až po pripísaní štartovného na účet najneskôr do termínu uzávierky.
Pri prezentácií je prihlásený tím povinný predložiť doklady, bez ktorých nie je účasť na podujatí možná:
– Očkovací preukaz s platnými očkovaniami
– Výkonnostnú knižku (akceptované sú iba knižky, ktoré boli vydané subjektami združenými pod FCI)
– Preukaz pôvodu psa (iba pri psoch s PP)
 

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko