Podmienky inzercie

  • Inzercia pre členov klubu BCCSK je bezplatná.
  • Pre nečlenov klubu spoplatnená sumou 10 € (uverejnená bude až po pripísaní sumy na účet klubu).
  • Zašlite text priamo v tele emailu a ako prílohu min. 1 fotografiu na adresu tajomníka klubu: [email protected]
Upozornenie: aj keď pošlete koláž už s vpísaným textom, VŽDY je potrebné zaslať samotný text inzerátu. (Nie iba koláž).
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Inzercia bude zverejnená po dobu troch mesiacov.

Platby poukazujte na účet klubu:

Bankové spojenie: Tatra banka, Bratislava
IBAN CODE: SK 02 1100 0000 0026 6825 0084
SWIFT CODE: TATRSKBX
Majiteľ účtu: BCCSK, Podkarpatská 16, 902 03 Pezinok

Momentálne nie je žiadna inercia.

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko