Podmienky inzercie

  • Inzercia pre členov klubu BCCSK je bezplatná.
  • Pre nečlenov klubu spoplatnená sumou 10 € (uverejnená bude až po pripísaní sumy na účet klubu).
  • Zašlite text priamo v tele emailu a ako prílohu min. 1 fotografiu na adresu tajomníka klubu: [email protected]
Upozornenie: aj keď pošlete koláž už s vpísaným textom, VŽDY je potrebné zaslať samotný text inzerátu. (Nie iba koláž).
Facebook
Email

Inzercia bude zverejnená po dobu troch mesiacov.

Platby poukazujte na účet klubu:

Bankové spojenie: Tatra banka, Bratislava
IBAN CODE: SK 02 1100 0000 0026 6825 0084
SWIFT CODE: TATRSKBX
Majiteľ účtu: BCCSK, Podkarpatská 16, 902 03 Pezinok

Momentálne nie je žiadna inercia.

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko