Klubový šampión

Vyhodnotenie bude uverejnené na internetovej stránke klubu. KJCH, KCH a KVCH obdržia diplom a vecnú cenu na nasledujúcej Klubovej alebo Špeciálnej výstave.

Klubový Junior šampión BCCSK

 • O titul môžu súťažiť všetci členovia BCCSK
 • Ak je už raz titul udelený, jedinec automaticky vypadáva zo súťaže. Titul je jednorazový.
 • Jedinec je povinný zúčastniť sa Klubovej alebo Špeciálnej výstavy.
 • Titul bude priznaný ak získa:
  1. výbornú v triede mladých na Klubovej alebo Špeciálnej výstave SK BCCSK.
  2. preukáže sa získaním CAJC na hociktorej národnej alebo medzinárodnej výstave.

Klubový šampión BCCSK

 • O titul môžu súťažiť všetci členovia BCCSK
 • Body sa získavajú po neobmedzenú dobu, až po dosiahnutie požadovaného počtu bodov. Ak je už raz titul udelený, jedinec automaticky vypadáva zo súťaže. Titul je jednorazový.
 • Body sa zarátavajú z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov. Pes môže vynechať nejakú výstavnú sezónu, nevypadáva zo súťaže
 • Pri žiadosti o klubového šampióna musia byť zaslané posudkové listy. V žiadosti o klubového šampióna nebudú brané do úvahy posudkové listy v ktorých nie je žiadateľ uvedený ako majiteľ alebo spolumajiteľ psa. Ten musí byť členom klubu minimálne 3 roky.
 • Jedinec je povinný zúčastniť sa na dvoch klubom organizovaných výstavách BCCSK (klubovej, špeciálnej) v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
 • Titul bude priznaný ak jedinec získa:
  1. výbornú v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov na Klubovej alebo Špeciálnej výstave SK BCCSK.
  2. preukáže sa získaním CAC na hociktorej národnej alebo vyššej (medzinárodnej, európskej, svetovej) výstave.
  3. dosiahne počet bodov: psi 300, suky 250.

Klubový veterán šampión BCCSK

 • O titul môžu súťažiť všetci členovia BCCSK.
 • Ak je už raz titul udelený, jedinec automaticky vypadáva zo súťaže. Titul je jednorazový.
 • Jedinec je povinný zúčastniť sa Klubovej alebo Špeciálnej výstavy.
 • Titul bude priznaný ak jedinec získa:
  1. 1 x V1 v triede veteránov na Klubovej alebo Špeciálnej výstave SK BCCSK.
  2. 2 x V1 v triede veteránov na hociktorej národnej alebo medzinárodnej výstave.

Podmienkou zaradenia psa do súťaže je dodanie nasledovných materiálov: spísané výstavy ::  výpočet bodov :: fotografia psa.

Žiadosti s kompletnými podkladmi pre priznanie klubových šampiónov posielajte mailom na predsedu klubu vždy do termínu druhej uzávierky pred výstavou, na ktorej má byť klubový šampión udelený.

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko