Platby

Platby poukazujte na účet klubu:
Bankové spojenie: Tatra banka, Bratislava
IBAN CODE: SK 02 1100 0000 0026 6825 0084
SWIFT CODE: TATRSKBX
Majiteľ účtu: BCCSK, Podkarpatská 16, 902 03 Pezinok

Nezaplatenie členského poplatku po dobu viac ako 1 rok má za následok automatické stratenie riadneho členstva v klube. Ak sa bývalý člen bude chcieť opätovne prihlásiť, musí zaplatiť spolu s členským poplatkom opätovný vstupný poplatok 35 €.Opätovný vstupný poplatok záujemca o členstvo neplatí v prípade, ak nie je členom dlhšie ako 3 roky, alebo v prípade zrušenia členstva z dôvodu úmrtia psika. V takýchto pripadoch platí jednorazový vstupný poplatok.

Pri úhrade členského poplatku prosím uvádzajte do poznámky svoje meno priezvisko, text členské a rok za ktorý je hradené. Neidentifikované platby sú považované za sponzorský príspevok.

Členstvo

CHOV

Pre členov klubu

Pre nečlenov klubu

Bonitácia

Poplatok pre členov BCCSK

Poplatok pre nečlenov BCCSK

Pri úhrade poplatku za bonitáciu prosím uvádzajte do poznámky svoje meno / priezvisko a text: bonitácia na príslušný rok/.

Inzercia

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko

Máte otázku?