Výbor klubu

predseda klubu

Ing. Veronika Fiková
Podkarpatská 16
902 03 Pezinok

[email protected]

podpredseda

Nadežda Hájeková

tajomník klubu

Jana Strasserová
Svätej Trojice 1
900 44 Tomášov

[email protected]

poradca chovu

Ing. Laura Blublová
Sládkovičova 15
900 28 Ivanka pri Dunaji

[email protected]

ekonóm

Ing. Silvia Rau

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko