Skúška NHAT

Pozývame všetkých záujemcov o pasenie na skúšku z pasenia NHAT, ktorá sa bude konať dňa 06.-07.11.2021 v Stupave.
 
Dátum: 06.11.2021, 07.11.2021
Skúška: NHAT TS aj CS
Organizátor: Border collie club Slovakia
Vedúci podujatia: Veronika Némethová, tel: 0903 743 922, mail: [email protected]
Rozhodca: Daniela Rájová (CZ)
 
MIESTO PRETEKOV:
• pastvina Stupava – mapa
• GPS súradnice: 48.253778, 16.989250
• kontakt: Veronika Némethová, tel: 0903 743 922, mail: [email protected]
Poplatky: 20 € pre členov BCCSK, 30 € pre nečlenov – platí sa v hotovosti pri príjme psov.
UZÁVIERKA: 31.10.2021
Veterinárne podmienky: Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred skúškou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.
Kapacita psov: 30 psov / deň.
30 miest je vyhradených pre členov BCCSK, v prípade nenaplnenia kapacity budú miesta ponúknuté ostatným záujemcom.
 
PROGRAM:
• Príjem psov: 09:00 – 09:30
• 10:00 – 10:30 začiatok skúšky NHAT (všetci účastníci budú rozdelení do skupín po 5 psov, konkrétny čas nástupu na skúšku bude upresnený)
So sebou:
• Očkovací preukaz
• Preukaz pôvodu
• Výkonnostný preukaz – o ten je potrebné požiadať Zväz športovej kynológie, treba žiadať o vystavenie Výkonnostného a výstavného preukazu psa, prípadne je možnosť vyžiadať si Výkonnostní průkaz – Pasení vystavený v ČR.
• Kartičku alebo iný doklad dokazujúci členstvo v organizácií zastrešenej FCI. Pravidlá skúšky.
 
Aktuálne informácie a štartovacia listina budú zverejnené na webe a FB udalosti.
 
Prosíme o dodržiavanie všetkých hygienických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva súvisiacich s ochorením COVID 19.

Výsledky z výstav

Výsledky z výstav 2014- 2009

Výsledky z pracovných skúšok

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko