Klubové akcie 2020

Bonitácia

31.10.2020
Bonitácia, Viničné.
Uzávierka prihlášok do 20.10.2020
Bonitačný poriadok
Platby

Výsledky z výstav

Výsledky z výstav 2014- 2009

Výsledky z pracovných skúšok

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko

Máte otázku?