Border collie club Slovakia

Border collie club Slovakia

Oznam bonitácia

Oznam BONITÁCIA Bonitácia zostáva zatiaľ v určenom termíne 31.10.2020, za predpokladu že sa nezmenia aktuálne nariadenia.Zmenilo sa však miesto konania bonitácie.Miestom je obec Tomášov (futbalové

Čítať viac »
Borders at Work Shep

Klubová výstava zrušená!

KV zrušená! Vážení záujemci o klubovú výstavu a bonitáciu BCCSK 2020. Vzhľadom na aktuálne nariadenia sme nútení výstavu a bonitáciu v pôvodnom termíne zrušiť. Uvedomujeme

Čítať viac »

Oznam SKJ

Oznam SKJ Vážení chovatelia! Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli.  Vláda prijíma každý

Čítať viac »
členská schôdza

Upozornenie

Oznam Vážení priatelia, Na základe stále sa zhoršujúcej situácie a sprísňovania preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu sme nútení zrušiť blížiace sa podujatia. Skúšku pasenia NHAT

Čítať viac »

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko

Máte otázku?