DNA testy

V poslednom období narastá medzi chovateľmi a majiteľmi záujem o DNA testy. Tento trend sa zatiaľ uchytáva skôr v zahraničí, i keď aj u nás je už pár jedincov takto vyšetrených. Čo sú to vlastne DNA testy a na aké ochorenia je možné si nechať psíka vyšetriť?

DNA test predstavuje kompletné analýzu genetického kódu daného jedinca a zistenie či jedinec, i keď je klinický zdravý, neprenáša vrodené ochorenie, alebo ním dokonca netrpí. Takto sa dá predísť ochoreniam, párením jedincov u ktorých je známi „genetický“ stav. Som zástankyňou takýchto testov, pretože posúvajú chovateľstvo zase o veľký krok vpred. Je treba sa zamyslieť nad tým čo v chove chceme dosiahnuť, či sú nám prednejšie tituly, alebo zdravie zvierat. Tak ako sa zakorenilo vyšetrovanie dysplázie, tak sa snáď postupne u nás zakorenia aj takéto vyšetrenia.

DNA testy možno momentálne prevádzať na týchto vrodených ochoreniach: CEA/CH, CL, MDR1 a TNS.

CEA/CH (Collie Eye Anomaly) – je defekt, ktorý sa prejavuje na cievach sietnice a na sietnici samotnej. Je to dedičné ochorenie, ktoré sa dedí podľa Mendelových pravidiel dedičnosti. Je vhodné nechať šteňa klinicky vyšetriť do 5-8 týždňa veku, kedy sa ešte ochorenie dokáže s istotou diagnostikovať. Vo vyššom veku sa diagnostika zhoršuje a nie je presná.

CL (neuronal ceroid lipofuscinosis) – dedičná porucha metabolizmu, končiaca sa smrťou pár týždňov po objavení sa prvých príznakov. Toto ochorenie sa vyskytuje hlavne u Austrálskych psov. Našťastie je len veľmi málo psov prenášačmi a ešte menej postihnutými.

Vyššie uvedené ochorenia geneticky testuje firma Optigen. 

MDR1 defekt – je to precitlivelosť na liečivo Ivermectin. Zvieratá ktoré su týmto defektom postihnuté môžu po podaní tohto liečiva uhynúť, alebo ostanú na celý život postihnuté. Toto liečivo sa často používa napríklad v antiparazitických prípravkoch (Strongholt), často krát s označením Selemectin. Mnoho veterinárov nie je s týmto ochorením dostatočne oboznámených, preto je len na majiteľoch aby si ustrážili čo svojmu psíkovi podajú. Najlepšie je dať si psíka vyšetriť.

Tento test prevádza nemecká firma Laboklin. http://www.laboklin.de

TNS (Trapped Neutrophil Syndrome) – je to ochorenie, pri ktorom dochádza k zlyhaniu imunitného systému. Podstatou ochorenia je narušenie funkcie bielych krviniek – neutrofilov. Dôjde k úbytku týchto krviniek, výsledkom čoho je neschopnosť organizmu brániť sa voči infekciám. Toto ochorenie sa prejavuje už v šteňacom veku a vo veľkej miere končí úhynom. Vyšetrenie prevádza Dr. Wilton v Austrálii.

Pevne verím, že sa v budúcnosti budú aj u nás klásť vyššie nároky na zdravie, tak ako sa to stáva pravidlom v ostatných krajinách.

NORMAL = jedinec neprenáša ochorenie
CARRIER = jedinec prenášajúci ochorenie
AFFECTED = jedinec trpiaci ochorením

Poznámka: ak uvidíte v PP pri jedincovi zapísané CEA Normal by parentage, znamená to, že obaja rodičia boli vyšetrení DNA CEA s výsledkom Normal.

Spracovala
Ing. Laura Blublová

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko