Glaukom

GLAUKOM – NARROW ANGLE GLAUCOMA

Súčasťou zdravého oka je okrem iných štruktúr aj komorový mok. Jeho hlavnou funkciou je udržovať stály vnútroočný tlak a tým aj tvar, veľkosť a tvrdosť oka. Za normálnych okolností je produkcia moku konštantná a je v rovnováhe s jeho odtokom. Ak je z nejakého dôvodu tvorba moku vyššia než jeho odtok, vnútroočný tlak sa zvyšuje a vzniká glaukom.

Cirkulácia komorového moku
Komorový mok je produkovaný riasnatým telesom, prestupuje do zadnej očnej komory, ďalej cez zornicu do prednej očnej komory a odtiaľ do komorového (iridokorneálneho – angulus iridocornealis) uhlu, kde odteká a dostáva sa do krvných ciest.

Glaukom je jednou z najčastejších príčin nezvratného poškodenia zraku u psov, pri ktorom dochádza k charakteristickému štrukturálnemu poškodeniu zrakového nervu a odumretiu gangliových buniek sietnice a následne k slepote. Klasifikácia glaukomu môže byt rôzna, najčastejšie sa delí na primárny (väčšinou dedične podmienený) a sekundárny (vzniká v dôsledku iného poškodenia oka-napr. úraz, luxácia šošovky, nádor a i.), potom tiež podľa iridokorneálneho úhlu (uhol medzi dúhovkou, rohovkou a belmom) na glaukom s otvoreným a uzavretým uhlom a podľa dĺžky trvania na glaukom akútny, subakútny a chronický.

 

Zdravý očný nerv
Zdravý očný nerv

PRIMÁRNY GLAUKOM

Primárny glaukom je veľmi často geneticky podmienený. Ku zvýšeniu vnútroočného tlaku (NOT) dochádza bez zjavnej prítomnosti ďalšieho ochorenia oka. Spôsob dedičnosti nie je doteraz jasný, dokonca môže byť u rôznych plemien rozdielny. Problém je najčastejšie lokalizovaný do miesta, kde komorový mok opúšťa očnú komoru (oblasť iridokorneálneho úhlu). Buď je problém v tom, že je uhol uzatvorený a bráni v odtekaniu komorového moku, alebo je uhol normálny, ale problém je priamo v drenážnom systéme oka. Tým dochádza k zvyšovaniu NOT.

Klinicky sa to prejaví zväčšením očného bulbu, opuchom rohovky, jej zápalom, dochádza k prerastaniu ciev na rohovke, prípadne ku vzniku vredov. Pri výraznom zvýšení NOT dochádza k ochrnutiu svalov korigujúcich veľkosť zoznice a tým k jej rozšíreniu. Odtiaľ pochádza názov glaukom, známy aj pod pojmom zelený zákal (grécky glaucos = zelenomodrý, podľa nazelenalého odlesku v rozšírenej zornici). Ďalej dochádza kvôli vysokému NOT k poškodeniu šošovky (môže vyústiť až do vzniku katarakty, tzv.šedého zákalu), sietnice a zrakového nervu a k oslepnutiu.

Primárny glaukom sa najčastejšie prejaví u psov v strednom veku. Postihnuté sú obidve oči, ale klinicky sa väčšinou prejaví najskôr na jednom oku a až neskôr na druhom.

Diagnostika je založená na tonometrii (meranie NOT) a gonioskopickom vyšetrení. Toto vyšetrenie umožní pomocou špeciálnej šošovky prehliadnuť iridokorneálny uhol a tým aj štruktúry zodpovedné za filtráciu komorového moku. Podľa stupňa poškodenia je možné nález klasifikovať na stupeň 1 – 5, pričom stupeň 1 je najmiernejšie poškodenie a stupeň 5 najťažšie (v niektorých krajinách sa ale vyhodnocuje len či je pes postihnutý alebo nie, stupne postihnutia sa neurčujú). Vačšina oftalmológov a Anglicku sa zhoduje na tom, že na zistenie primárneho glaukomu stačí jediné vyšetrenie za život psa.
Toto vyšetrenie pomáha odhaliť aj psov s postihnutím očí, ktorí ešte nemajú vyvinuté klinické príznaky, poprípade majú klinické príznaky len na jednom oku a začať tak s liečbou, ktorá by ochorenie spomalila a prípadne zabránila úplnemu oslepnutiu postihnutého jedinca, pretože neliečený glaukom končí vždy slepotou a výraznou bolestivosťou oka.

Pokročilý glaukom
Pokročilý glaukom

Liečba primárneho glaukomu je udržovacia, primárny glaukom sa nedá vyliečiť. Spočíva v aplikácii liekov znižujúcich tvorbu komorového moku a znižujúcich NOT. Cieľom je spomaliť rozvoj glaukomatóznych zmien na oku a snaha zachovať zrak. Niektorí pacienti ale na liečbu reagujú len minimálne.
U zvierat, ktoré nereagujú na medikamentóznu liečbu, je možné pristúpiť k chirurgickému riešeniu. Robia sa buď zákroky, ktoré pomôžu zvýšiť odtok komorového moku, prípadne zákroky znižujúce tvorbu moku (cyklodeštrukcia). Cyklodeštrukcia je indikovaná v prípadoch, keď samotná medikamentózna liečba nestačí na kontrolu primárneho glaukomu, ale oko má ešte potenciál zachovania zraku, alebo v prípade slepých očí na uľavenie od bolesti, keď majiteľ nesúhlasí s chirurgickým odstránením oka.
V prípadoch, keď dôjde k oslepnutiu a pacient trpí výraznými bolesťami, je doporučiteľné oko chirurgicky odstrániť a tým psovi zmierniť utrpenie.

Primárny glaukom u border collie je pozorovaný len krátku dobu. Zatiaľ neexistuje genetický test, ktorý by odhalil prenášačov tohoto ochorenia, ani nie je známy sposob dedenia a práve v tom je najväčšie nebezpečenstvo tejto choroby.
Prof. Peter Bedford, jeden z popredných oftalmológov v UK povedal pre The Pastoral Breed Health Foundation: „Dedičnosť glaukomu s uzatvoreným uhlom nie je známa. Preto je ťažké dať správnu radu. Zdravý jedinec musí mať oproti postihnutému abnormálnu DNA, ale do akej miery a či vobec sa prejaví, je zatiaľ neznáme.”

Táto forma glaukomu je najhoršia dedičná choroba očí, akú može pes dostať (končí oslepnutím a bolesťou) takže sa domnievam, že najbezpečnejšia rada je, že sa vyhnete chovaniu na rodičoch, súrodencoch a odchovoch od postihnutých, aj keby mali dotyčné zvieratá normálne uhly.

Viem, že to nie je populárne riešenie, ale nikto by nechcel byť zodpovedný za produkovanie postihnutých psov chovaním na líniách spojených s postihnutými. Tí, ktorí to riskujú, budú vinní za rozširovanie choroby v plemene“.

MVDr. Jana Gibová

 

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko