Špeciálna výstava 12.11.2022, Pezinok

Fotografie z výstavy a fotoalbum pre Vás  zhotovila slečna Viktória Krempaská.

Rozhodca  Tibor Havelka, SK                 

Psy – Trieda dorast
1 Jai Hilary Beberon, SPKP 1558, 02.05.2022 
O: Flower of Old Hill Xtraordinary M: Hanni Harriet Beberon
Maj: Hájeková Nadežda 
Neúčasť

Psy – Trieda mladých
2 Archie Star Was Born, SPKP 1510, 05.10.2021 
O: Alien Five Akirdalu M: Gracie Beberon
Maj: Jašurová Viera
Veľmi dobrý 2

3 Talisman Border’s Tatranská Labka, SPKP 1482, 28.07.2021 
O: Gustaw Aslan Ii Blue Bricassart M: Bombastic Orlandica Fatranský Sen
Maj: Danko Mária 
Výborný 1

Psy – Trieda stredná
4 Baai Lee Canis Ursínus-bakkaia, SPKP 1431, 19.04.2021 
O: Xandro Von Den Buschchaoten M: Bang Bang Legemond
Maj: Krempaská Viktória 
Dobrý

5 Dolce Vita L’amico Devoto, SPKP 1453, 12.04.2021 
O: Lucky for You Gold Yourself M: Aperta Al Mondo L’amico Devoto
Maj: Bariak Peter 
Výborný 2, R.CAC

6 Freedom Spirit Border Black, SPKP 1420, 30.03.2021 
O: Yonder Oaks Made in Heaven M: Youtube at Real Pearl
Maj: Volfová Adriána 
Výborný 1, CAC

Psy – Trieda otvorená
7 Be My Heavenly Rebel Carcassonne Tolugo, SPKP 1159, 28.12.2018 
O: Heart-breaker Z Černobílych M: Basileia Wera Legemond
Maj: Skružný Jaroslav 
Výborný 1, CAC

8 Brut Od Roubenky, ČMKU/boc/11708/18, 22.06.2018 
O: Wally Gulden Land M: Witha Aibara
Maj: Vítková Romana 
Dobrý

9 Carino Lupacchiatto L’amico Devoto, Spkp 1331, 26.06.2020 
O: Amore Per Lei L’amico Devoto  M: Euphoria Secret Kiss Akirdalu
Maj: Fričová Martina 
Veľmi Dobrý

10 Darwin Fatranský Sen, SPKP 1367, 11.11.2020 
O: All About Us at Real Pearl M: Pixie Lotty Fatranský Sen
Maj: Valentovičová Natália 
Veľmi Dobrý

11 Edmond Dantes Beberon, SPKP 827, 01.05.2016 
O: Flower of Old Hill Kreaton M: Hattie Hannah Zagato
Maj: Pechová Natália 
Výborný 3

12 Joy of My Life Tatranská Labka, SPKP 1326, 18.06.2020 
O: Amore Per Lei L’amico Devoto M: Bombastic Orlandica Fatranský Sen
Maj: Bystrická Andrea 
Výborný 2, R.cac

13 Lost Control Majlia, ČMKU/boc/13085/19, 13.08.2019 
O: Yonder Oaks Karouso M: Isha Raven Majlia
Maj: Škultétyová Henrieta 
Výborný 4

14 Nilgiri Mountain Addiction, SPKP 1304, 11.04.2020 
O: Yonder Oaks Karouso M: Melungtse Mountain Addiction
Maj: Štokingerová Silvia 
Veľmi dobrý

15 Pazzy Quick Angel, PKP 1361, 17.10.2020 
O: Eluji Moonshine in the Dolomites M: Astra Safir
Maj: Žilinec Marián 
Dobrý

Psy – Trieda šampiónov
16 Wild Storm a Piece of Sky, PKR.i-97007, 10.03.2020 
O: Wild Storm Bad Boy M: Wipping Angela’s Dream
Maj: Ziebura Jolanta + Santiago Pier Angela Maria
Výborný 1, CAC, VŠV, BOS

Psy – Trieda veteránov
17 Energizer Nebeský Sen, ČMKU/boc/6803/13, 06.07.2013 
O: Wendevick Keepsake M: Brilliant Bucky Dream of Joy
Maj: Mesarkin Nikola 
Výborný 1, Všvv

Suky – Trieda mladší dorast
18 Brave Cintra Legendary Beauty, SPKP 1605, 15.07.2022 
O: Bond of Trust Legemond M: Nianet Haliba
Maj: Kurjanová Vanesa 
Veľmi nádejná 3

19 Cayla Canis Ursínus- Bakkaia, SPKP 1599, 23.06.2022 
O: Drive on Max Royal Fellow M: Cassandra Legemond
Maj: Krempaská Viktória 
Veľmi nádejná 1

20 Dessie in Your Shadow I Can Shine, ČMKU/boc/17217/22, 20.05.2022 
O: Yes I′m Ringgo Gasko Prim M: Chilli in Hot Summer Jeffija
Maj: Vrabcová Adriana 
Veľmi nádejná 2

Suky – Trieda dorast
21 Cyrixis Lilly Earthly Buddies, SPKP 1606, 19.02.2022 
O: Harmony Love Majlia M: Ouwee Darley Arabian
Maj: Janíčková Lea  
Nádejná

22 Ria Chocolate Lusika, ČMKU/boc/16768/22, 05.04.2022 
O: Chocolate Chips Z Černobílých M: Flower of Old Hill Ria
Maj: Balogová Stanislava + Drbohlavová Jana
Veľmi nádejná 2

23 Ruba Baci Underconstruction, Spkp 1567, 01.03.2022 
O: Littlethorn Dino M: Crepe Suzette Undeconstruction
Maj: Blublová Laura 
Veľmi nádejná 1

24 Tracer of Destiny Bohemia Alké, Cmku/boc/16783/22, 01.04.2022 
O: Hurricane Kogito Easter M: Well Done Bohemia Alké
Maj: Vítková Romana 
Veľmi nádejná 3

Suky – Trieda mladých
25 Amazing Happy Firefly, SPKP 1494, 02.09.2021 
O: Amore Per Lei L´amico Devoto M: Experience With Cream Chocolate
Maj: Prinerová Lucia 
Veľmi dobrý

26 Amelie Star Was Born, SPKP 1514, 05.10.2021 
O: Alien Five Akirdalu M: Gracie Beberon
Maj: Šťastná Jana 
Výborná 2

27 Beauty in Your Shadow I Can Shine, SPKP 1491, 21.05.2021 
O: Due Parchi Pic Pokey Geronimo Mathieson M: Desiree Z Lesních Strání
Maj: Maderová Emma 
Veľmi dobrá

28 Evelyn Countess of Dunnottar, ČMKU/boc/16319/21, 25.12.2021 
O: Antti Jussila Grand Jimis M: Boogie-woogie Magic Bond
Maj: Hrabinská Paulína 
Veľmi dobrá

29 Hidden Charm Di Mio L’amico Devoto, RKF 6413794, 28.10.2021 
O: Story Rex Sebastian M: Hidden Charm Alexa Full House
Maj: Vajsová Miroslava 
Výborná 1, CAJC, VŠVM, BOJ

30 Poppy Fatranský Sen, SPKP 1477, 18.07.2021 
O: All About Us at Real Pearl M: Auenland Borders Joy of Life
Maj: Saloušeková Jana  
Výborná 4

31 Tanya Border´s Tatranská Labka, SPKP 1486, 28.07.2021 
O: Gustaw Aslan Ii Blue Bricassart M: Bombastic Orlandica Fatranský Sen
Maj: Čižmárová  Zora 
Veľmi dobrá

32 Tracey Border’s Tatranská Labka, SPKP 1489, 28.07.2021 
O: Gustaw Aslan Ii Blue Bricassart M: Bombastic Orlandica Fatranský Sen
Maj: Hlavatovič Zuzana 
Výborná 3

Suky – Trieda stredná
33 Allison Black Arrow Hariana Destiny, SPKP 1424, 24.03.2021 
O: Jump for Joy Jeffija M: Euphoria Secret Kiss Akirdalu
Maj: Thyriová Dragana 
Veľmi dobrá

34 Angel for You Hariana Destiny, SPKP 1426, 24.03.2021 
O: Jump for You Jeffija M: Euphoria Secret Kiss Akirdalu
Maj: Brezovský Ľuboš 
Výborná 2, R.CAC

35 Ayleen´s Crystal Legendary Beauty, SPKP 1395, 03.02.2021 
O: Bandit Fiery Rock M: Nianet Haliba
Maj: Kopernická Patrícia 
Veľmi dobrá

36 Be Unique Canis Ursínus-bakkaia, SPKP 1436, 19.04.2021 
O: Xandro Von Den Buschchaoten M: Bang Bang Legemond
Maj: Krempaská Viktória 
Výborná 1, CAC

37 Bloom Loo Canis Ursínus-bakkaia, SPKP 1437, 19.04.2021 
O: Xandro Von Den Buschchaoten M: Bang Bang Legemond
Maj: Adámeková Lenka 
Veľmi dobrá

38 Call Me Sunschine Vasky Dog, SPKP 1464, 10.05.2021 
O: Boss Colin Destiny Love M: Beautiful Jessica Vasky Dog
Maj: Vašková Jaroslava + Skokan Rastislav
Výborná 4

39 Chocolate Taste Alexa, SPKP 1394, 21.12.2020 
O: Roy M: Arya Z Kouzelných Hor
Maj: Lukáčiková Sophia 
Veľmi dobrá

40 Princess Lusika, ČMKU/boc/14627/20, 13.11.2020 
O: Heart-breaker Z Černobílých M: Flower of Old Hill Ria
Maj: Balogová Stanislava 
Veľmi dobrá

41 Seven Devils Borders Diamond, SPKP 1480, 06.05.2021 
O: Drops of Rain by the Lake M: Honey Fairytale’s Naira Huyana
Maj: Toldyová Erna 
Výborná 3

42 Syrma Natural Elements, SPKP Rg 1446, 14.04.2021 
O: Ray M: Absolutly Perfect in Extreme Speed
Maj: Matulová Soňa 
Dobrá

43 U Vega Devon Exe, ČMKU/boc/15431/21, 17.05.2021 
O: Talisman Tennant M: Nightwish Nina Devon Exe
Maj: Jakubcová Gabriela 
Veľmi dobrá

Suky – Trieda otvorená
44 Akkaia Canis Ursínus- Bakkaia, SPKP 1261, 05.01.2020 
O: Borderart a Lifeaffirming Pioneer M: Bang Bang Legemond
Maj: Krempaská Viktória 
Výborná

45 Astrid´s Pure True Legendary Beauty, SPKP 1399, 03.02.2021 
O: Bandit Fiery Rock M: Nianet Haliba
Maj: Špačková Daniela 
Veľmi dobrá

46 Ave Autina Good God, SPKP 1275, 13.01.2020 
O: Uno Milagro Dream of Joy M: Cayenne Carrie Akirdalu
Maj: Števonková Petra 
Výborná 4

47 Baby Be Mine Marpaley, SPKP 1442, 08.07.2020 
O: American Dexter Morgan of Real Shepherds M: Aireen Etenia Grad Jimis
Maj: Kalivoda Matus 
Veľmi dobrá 1

48 Beautiful Jessica Vasky Dog, SPKP 1134, 06.03.2019 
O: Beauty Justin Segibo M: Aireen Cool Lady
Maj: Vašková Jaroslava 
Veľmi dobrá

49 Berenica De Bumerin, SPKP 1308, 21.02.2020 
O: Nasgul Border´s Gawain M: Sweet Nest French Kiss
Maj: Rothmeierová Hana 
Veľmi dobrá

50 Border Empire Adam, ČMKU-297518719/21, 17.04.2020 
O: Pukawidgee Stockmans Rest M: Hawa of Border Empire Kennel
Maj: Volfová Adriána 
Výborná 1, CAC, VŠV, BOB

51 Brona Od Roubenky, ČMKU/boc/11711/18, 22.06.2018 
O: Wally Gulden Land M: Witha Aibara
Maj: Vítková Romana 
Veľmi dobrá

52 Calamita L´amico Devoto, SPKP 1333, 26.06.2020 
O: Amore Per Lei L´amico Devoto M: Euphoria Serect Kiss Akirdalu
Maj: Saloušeková Jana  
Výborná

53 Cassandra Legemond, SPKP 1008, 24.08.2017 
O: Glamdring´s Glow of Bordertreowe M: White and Black Gasko Prim
Maj: Krempaská Viktória 
Veľmi dobrá

54 Catte Hollygun, SPKP 1387, 15.03.2019 
O: Hard Rock Bohemia Patrix M: Kimberley Stone Tennant
Maj: Macko Ján  + Macko Marek 
Výborná 2, R.CAC

55 Collette Black Dabbeeco, SPKP 1507, 29.03.2019 
O: Axis Tobani M: Darcy Ferenčík
Maj: Barborová Petra 
Dostatočná

56 Iris Gulden Land, SPKP 1500, 03.08.2020 
O: Mht Pierce M: Xela Gulden Land
Maj: Tamaškovičová Alena 
Veľmi dobrá

57 Nanga Parbat Mountain Addiction,   1306, 11.04.2020 
O: Yonder Oaks Karouso M: Melungtse Mountain Addiction
Maj: Verébová Lucia 
Veľmi dobrá

58 Naya Kanga Mountain Addiction, SPKP 1305, 11.04.2020 
O: Yonder Oaks Karouso M: Melungtse Mountain Addiction
Maj: Bachratá Jana 
Veľmi dobrá

59 Percy Fatranský Sen, SPKP 1248, 24.12.2019 
O: All About Us at Real Pearl M: Auenland Borders Joy of Life
Maj: Hlad Miroslav  
Dobrá

60 Phaedra Ferenčík, SPKP 1341, 22.07.2020 
O: Roy M: Ira Ferenčík
Maj: Bacílková Michaela 
Dobrá

61 Qvina Z Lantíkova, SPKP 1628, 09.06.2020 
O: Alderaan Wild at Heart M: Jamajka Z Lantíkova
Maj: Vršanská Tatiana 
Veľmi Dobrá

62 Ring Voice of Moonlight-shepherd, MET.border Col.3521/20, 15.06.2020 
O: Heronwood My Cricket Boy M: Kynagon Gisele Style
Maj: Bystrická Andrea 
Výborná 3

Suky – Trieda pracovná

63 Olivette Lusika, ČMKU/boc/13219/19, 24.10.2019 
O: Artusch Od Appaloosek M: Flower of Old Hill Ria
Maj: Balogová Stanislava 
Veľmi dobrá 1

Suky – Trieda šampiónov

64 Bang Bang Legemond, SPKP 872, 06.06.2016 
O: Heavenly Rebel Jeffija M: White and Black Gasko Prim
Maj: Krempaská Viktória 
Výborná 1, CAC

65 Dorothy My Star Zafa Flame, ČMKU/boc/13592/20, 24.02.2020 
O: Glamdring´s Glow of Bordertreowe M: Bond My Heart Zafa Flama
Maj: Vojtěšková Kateřina 
Výborná 2, R.CAC

66 Ki Mulan Yuki Snow Fairy, PKR.i-98616, 14.09.2020 
O: Oh Yeti Stars Border Collies M: Suprise Stars Border Collies
Maj: Kwiczala Magdalena 
Výborná 3

67 Tabby Tennant, ČMKU/boc/12626/19, 06.05.2019 
O: Heart-breaker Z Črnobílých M: Our Sweet Dream Tennant
Maj: Balogová Stanislava 
Výborná 4

Suky – Trieda veteránov

68 Amelia Mersey, ČMKU/boc/7547/14, 20.05.2014 
O: Timothy Foxy Fox M: Fibienne Z Jasmínových Hor
Maj: Vojtěšková Kateřina 
Výborná 1, VŠVV, Najlepší veterán

Najkrajší pár 

1. Krempaská Viktória, SK – Border Collie
Baai Lee Canis Ursínus-bakkaia * Bang Bang Legemond

2. Vítková Romana, CZ – Border Collie
Brut Od Roubenky * Brona Od Roubenky

Chovateľská skupina 

1. Border Collie – Canis Ursínus- Bakkaia – Chovateľ: Krempaská Viktória
2. Border Collie – Lusika – Chovateľ: Balogová Stanislava
3. Border Collie – Tatranská Labka – Chovateľ: Bystrická  Andrea
4. Border Collie – L´amico Devoto – Chovateľ: Vajsová Miroslava
5. Border Collie – Dunnottar – Chovateľ: Najzarová Ivana

Kategória OB 1

I.miesto: Ingrid Tamášiová – Chloe Charlotte Zagato – Majster SR BCCSK v OB 3
II.miesto: Denisa Fazekašová – Aileen Ferenčík

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko