Klubová výstava a bonitácia 28.10.2017, Pezinok, hala RSDC.

Klubová výstava a bonitácia 28.10.2017, Pezinok, hala RSDC.

Klubová výstava a bonitácia
28.10.2017, Pezinok, hala RSDC.