Zoznam členov

 1. Adámeková Lenka Ing. P
 2. Bacilková Michaela P
 3. Balogová Stanislava R
 4. Blublová Laura Ing. R
 5. Brezovský Ľuboš P
 6. Bročeková Petra Ing. R
 7. Bryndza Dárius R
 8. Bystrická Andrea Mgr.Bc. R
 9. Cedzová Veronika Bc.        P
 10. Czemezová Lucia R
 11. Fazekašová Denisa R
 12. Fedorová Mária R
 13. Ferenčík Ľubomír R
 14. Fiková Veronika Ing. R
 15. Fitzová Eva Mgr. P
 16. Gablasová Jana Ing. P
 17. Galieriková Erika R
 18. Gregorová Lýdia P
 19. Gruberová Klára R
 20. Hagarová Milica P
 21. Hájeková Nadežda R
 22. Halajová Zuzana R
 23. Humphreys Zoja P
 24. Jadroňová Helena R
 25. Janků Jana R
 26. Kalivoda Matúš P
 27. Kataniková Vladimíra P
 28. Kľučiariková Andrea P
 29. Krempaská Miriam R
 30. Krempaská Viktória R
 31. Krnáčová Petra R
 32. Kromholc Juraj R
 33. Kytková Daniela Mgr.art P
 34. Lačkovič martin P
 35. Loncko Juraj Ing. P
 36. Lúčová Gabriela R
 37. Mašán Michal Mgr. P
 38. Millan Kráľová Renáta R
 39. Minková Karin Ing. R
 40. Mosná Valéria R
 41. Mrenicová Jana R
 42. Olšovská Monika Ing. R
 43. Petzová Jana Ing. PhD P
 44. Podberská Martina Ing. R
 45. Rau Silvia Ing. R
 46. Rothmeier René Ing. PhD P
 47. Ružová Denisa MVDr. P
 48. Skružný Jaroslav Ing. R
 49. Strasserová Jana R
 50. Šaffo Pavol Ing. P
 51. Šťastná Jana R
 52. Tamáši Pavel Ing. R
 53. Tamášiová Ingrid Ing. R
 54. Vajdíková Radka R
 55. Vajsová Miroslava R
 56. Vakonič Pavol P
 57. Vašková Jaroslava R
 58. Volfová Adriána R
 59. Zábavská Slávka Ing. R

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko