Zoznam členov

 1. Balogová Stanislava
 2. Blublová Laura Ing.
 3. Bordáčová Veronika Ing.
 4. Brandýska Barbora Bc.
 5. Bročeková Petra Ing.
 6. Bystrická Andrea Mgr.
 7. Csemezová Lucia
 8. Dančová Janka
 9. Dorincová Ivana
 10. Fazekašová Denisa
 11. Ferenčík Ľubomír
 12. Folvarčíková Radka Bc.
 13. Gavaľová Nina
 14. Gulášová Hana
 15. Hagarová Milica
 16. Hájeková Nadežda
 17. Halajová Zuzana
 18. Chovancová Júlia
 19. Jadroňová Helena
 20. Janků Jana
 21. Ježová Anna
 22. Kapcová Balážiová Veronika Ing.
 23. Kotuláš Miroslav Ing.
 24. Krempaská Miriam
 25. Krnáčová Petra
 26. Loncko Juraj Ing.
 27. Lörincová Jana Ing.
 28. Lukáčová Iveta
 29. Mauricová Zdenka Bc.
 30. Millan Kráľová Renáta
 31. Minková Karin Ing.
 32. Mosná Valéria
 33. Mrenicová Jana
 34. Novotná Petra Mgr.
 35. Olšovská Monika Mgr.
 36. Ráczová Zuzana Mag., Mgr.
 37. Rau Silvia Ing.
 38. Rothmeier René Ing.
 39. Skružný Jaroslav Ing. / Skružná Katarína Ing.
 40. Snopová Zuzana Mgr.
 41. Strasserová Jana
 42. Šetinová Simona
 43. Šťastná Jana
 44. Tamáši Pavel Ing.
 45. Tamášiová Ingrid Ing.
 46. Vajsová Miroslava Bc.
 47. Vakoničová Martina / Vakonič Pavol
 48. Varmeďa Lukáš
 49. Vašková Jaroslava
 50. Volfová Adriána
 51. Zatloukalová Anna

Kontakt

BORDER COLLIE CLUB SLOVAKIA
Podkarpatská 16
90203 Pezinok
Slovensko

Máte otázku?

Špeciálna výstava

12.10.2019 Pezinok (hala RSDC).
Rozhodkyňa Mgr. Jana Janek, SK

Online prihlasovanie: http://onlinedogshows.sk/
I. uzávierka: 15.09.2019
II. uzávierka: 29.09.2019

Bonitácia

12.10.2019 Pezinok (hala RSDC).
Bonitačný komisár: Mgr. Jana Janek

Prihlásenie na bonitáciu je možné do 29.09.2019. Prihlášky spolu so všetkými dokumentami posielajte prosím na adresu, alebo e-mail tajomníka klubu.