Zapisanie-importu-do-SPKP

Postup pri zapisovaní importovaného jedinca do SPKP